Mokřiny - evangelický kostel

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Obec Mokřiny (Nassengrub) náležely k evangelickému sboru v Aši. Roku 1907 byl založen spolek pro stavbu nového evangelického kostela v Mokřinách (Kirchenbau-Verein in Nassengrub). Projekt kostela vypracoval na přelomu let 1911 a 1912 významný berlínský architekt Otto Bartning. O stavbu kostela se postarala pak firma Ašského stavitele Ernsta Hausnera. Dne 14. července 1912 byl slavnostně položen základní kámen ke kostelu. Hrubá stavba byla dokončena na jaře 1913 a vysvěcení dokončené stavby se konalo 29. listopadu 1914. Kostel byl postaven ve směsici historizujících a moderních slohů, které se vzhledem inspirovali ze zdejšího typického Ašského baroka. Kostel byl původně pojmenován jako Jubilejní kostel císaře Františka Josefa (Kaiser-Franz-Josef-Jubiläumskirche). Roku 1929 prošel kostel pod vedením mokřinského stavitele Geipela renovací fasády a také elektrifikací. V červnu 1937 byly slavnostně spuštěny elektrické věžní hodiny od firmy Kohlert z Kraslic. Poslední německé evangelické bohoslužby se v kostele konaly 30. září 1946. Po likvidaci Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku byl kostel předán do užívání pravoslavné církvi, která jej vysvětila jako chrám sv. Cyrila a Metoděje. V období normalizace však kostel přestal sloužit bohoslužebným účelům a postupně chátral. V létě 1989 se dokonce zřítila část střechy. Během let 1992–1996 prošel opravami. V roce 1994 byl kostel převeden Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Aši, v jehož užívání je dodnes.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%BD_kostel_(Mok%C5%99iny)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/evangelicky-kostel-13039969

Dojmy: Malebný a velmi zajímavý evangelický kostel, který je inspirovaný Ašským evangelickým barokem.

Mapa

a

Fotografie

×