Mýtina - dům čp. 3

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu někdy na přelomu 18. a 19. století. Dům byl vystavěn jako uzavřená zemědělská usedlost, ze které se dochovala do současnosti bohužel jen obytná stavba a torzo stodoly. Zbytek areálu byl zbořen v průběhu 2. poloviny 20. století. Samotná obytná stavba byla postavena jako přízemní zděná budova, kde na přízemí navazuje roubený věnec krytý sedlovou střechou a pravděpodobně hrázděným štítem krytým klasicistní fasádou.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-19284708

Dojmy: Nádherná usedlost, ze které se moc nedochovalo.

Mapa

a

Fotografie

×