Mýtinka - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna v typickém Chebském slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Tato zemědělská uzavřená usedlost byla postavena na zdejší návsi. Nad bránou této stavby je pak zapsán letopočet, který může odkazovat jak na výstavbu částí tohoto areálu, na nějakou přestavbu. Celá tato usedlost se pak skládá z přízemní zděné obytné stavby, kde na přízemí navazuje roubený věnec, který je krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Dále je součástí této usedlosti pár hospodářských stavení, které jsou uzavřeny ohradní zdí a vjezdovou branou. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti, a je tak krásným příkladem toho, jak vypadala dříve zdejší ves, než byla většina vsi po odsunu německého obyvatelstva zničena.

Dojmy: Nádherná vesnická uzavřená usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×