Luby - socha světce

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Tato pravděpodobně barokní socha byla vztyčena původně na nedalekém svatém kopečku, dříve nazvaném Ölberg pro mě neznámým autorem. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato socha být udržována a postupně byla ničena. Následně byla tato socha v dezolátním stavu bez hlavy a rukou někdy v průběhu 2. poloviny 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století přesunuta na současné místo.

Zdroj: https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/cheb/Stranky/Popis_2132.aspx

Dojmy: Zajímavá socha, která je bohužel ve velmi špatném stavu.

Mapa

a

Fotografie

×