Luby - hrob dvorního rady JUDr. Wenzela Lustkandla

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Dvorní rad JUDr. Wenzel Lustkandl se narodil v tomto městě dne 18. března 1832 jako syn výrobce hudebních nástrojů. Tento muž pak vystudoval Právní vědu v Praze a stal se prefektem Tereziánské akademie ve Vídni. Za své zásluhy pak byl povýšen do stavu řádného profesora na Vídeňské univerzitě. V roce 1867 se tento muž stal čestným občanem města Luby a každoročně zde trávil dovolenou. V roce 1885 po tomto muži pojmenovalo město Vídeň jednu ze svých ulic jako Lustkandlgasse, která se ve Vídni nachází do současnosti. V roce 1902 byl tomuto muži udělen titul Dvorního rady a následně byl poslancem Rakouského Parlamentu, poslancem Dolnorakouského zemského sněmu a také jedním z vedoucích mužů liberálů vůbec. Nakonec tento muž zemřel dne 18. června 1906 ve Vídni a na jeho přání byl pochován do rodinné hrobky v Lubech, kde se nachází do současnosti. Hrobka jeho rodiny byla následně upravena tak, že na podstavec byla umístěna busta tohoto muže od jeho přítele Josefa Laxe, který byl členem Vídeňské akademie umění. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento náhrobek být udržován a postupně chátral. Nakonec se však roku 2016 dočkal celkové rekonstrukce, díky čemuž získal svůj současný vzhled.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Náhrobek je již zarostlý trávou, ale busta na podstavci nadále zdobí toto místo.

Mapa

a

Fotografie

×