Libá - smírčí kříž 0935

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: Tento smírčí kříž byl vztyčen nedaleko vsi Hůrka, na místě kde v roce 1495 zabil majitel zdejšího panství Jiří Zedwitz z Libé Hanse Roglera z Hazlova. V této době Jiří právě podnikal loupežné nájezdy, díky kterým byl uvalen také do klatby. Díky zápisu v okresním archivu ze dne 4. května 1495 se dozvídáme že: „Jorg Zedtwitz z Libé zabil Nickela Roglera, rychtáře z Hazlova, a smírem mu bylo uloženo zaplatit 30 guldenů a postavit kamenný kříž“ Jiří tento kříž vztyčil a díky význačnosti jeho šlechtického rodu na Chebsku a jeho pokání mu bylo nakonec odpuštěno. Postupem času byl tento kříž vyvrácen a v roce 1994 byl nalezen v místě, které je v mapách nazýváno u božích muk. Na svém původním místě byl kříž následně vztyčen, jen aby byl někdy v průběhu 2. desetiletí 21. století přesunut na současné místo.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/smirci-kriz-15263854

Dojmy: Zajímavý kříž, který se bohužel již nenachází na svém původním místě.

Mapa

a

Fotografie

×