Lipná - smírčí kříž 0024

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tento smírčí kříž je ve skutečnosti křížem pamětním, který byl vztyčen někdy po roce 1675. Kříž totiž připomíná synovraždu, která je zachycena nejen v kronice Hazlovského kostela, ale také v kronice z Chebské radnice Wolfganga Caspara Markla. V těchto knihách se pak píše tento příběh, který se odehrál na tomto místě, a který si zde dovolím citovat:

„1675 čtvrtek 1. srpna Michel Wagner ve Skalce (in Rommerschreith) bolestivým způsobem zbavil života a zavraždil svého vlastního synka, kterého nejprve 8x bodl vlastním nožem na chléb a poté hanebně nožem rozřízl od levé strany hrudi až k břichu, že byla všechna jeho žebírka rozpůlena a vnitřek příšerně vyvrhl a vnitřnosti po kusech rozházel kolem, tento nelidský čin, jaký sotva kdy slýchán, bylo bolestné a žalostné spatřit. On ale byl ihned odveden do města, mrtvé dítě zůstalo však ležet až do třetího dne a poté se svolením vysoce urozené a vysoce vážené rady města Chebu v Hazlově pochováno, jeho stáří bylo 8 let a 15 týdnů“

Dále si Wolfgang Caspar Markl poznamenal že otec: „Vypil mnoho krve“. Tento fakt odkazuje na to, že otec tento čin provedl ve stavu zbláznění se. Michael přiznal vraždu až na mučidlech. Své popravy se pak tento muž dočkal až dne 7. března 1676, kdy byl sťat mečem na Rabensteinu v Chebu. V průběhu 2. poloviny 20. století se tento kříž ztratil, ale již v roce 1980 byl znovu nalezen spolkem pro výzkum kamenných křížů, který jej zde v roce 1984 opět vztyčil, aby mohl opět připomínat tuto událost. Samotný kříž má na výšku 89 cm, šířku 87 cm a tloušťku 21 cm. Přední část kříže je pak zdobena reliéfem, která znázorňuje srdce probodnuté dvěma noži a dále je zde text: IHS 1675 DE(N) I. A(UGUST) HAT EIN VATTER SEIN KINDT MIT EINE(M) MESSER ERSTOC(H)EN.“

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Jeden z nejkrásnějších smírčích křížů na Chebsku.

Mapa

a

Fotografie

×