Lomnička - kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Zdejší obec toužila mít svůj kostel, a tak bylo v roce 1892 započnuto s výstavbou tohoto klasicistního kostela podle plánů pro mě neznámého autora. Bohužel v průběhu výstavby došli peníze, a tak tehdejší majitelé panství Hartenbergové převzali náklady za výstavbu tohoto kostela, a díky tomu byl tento kostel již v roce 1895 vysvěcen. Již v roce 1898 byl založen okolo tohoto kostela hřbitov. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kostel být udržován a postupně chátral. Nakonec v roce 1995 byla opravena fasáda čelní stěny kostela a střecha věže. Následně v průběhu 1. dvacetiletí 21. století byl tento kostel postupně opravován, a opravy pokračují pomalu i nadále.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásný vesnický kostelík.

Mapa

a

Fotografie

×