Lázně Kynžvart - dům New York

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn v židovském ghettu v barokním slohu nejpozději v průběhu 2. poloviny 17. století v sousedství hostince. V roce 1769 zakoupil majitel tohoto domu panský žid Joel Baruch část sousedního hostince. A započal s velkou přestavbou tohoto domu, kdy byl tento dům propojen se hostincem a přestavěn v pozdně barokním slohu. Tato přestavba byla dokončena v roce 1771 a dům získal tak v podstatě současný vzhled. V roce 1778 si tento dům pronajal velkoobchodník s hedvábným a bavlněným zbožím Benjamin Wolf řečený Berliner, který byl synem Berlínského rabína. Tento muž pak tento dům v roce 1788 zakoupil. Tento muž je pak v tomto domě naposledy zmiňován v roce 1810. Následně získala tento dům rodina velkoobchodníka Sigismunda Hoffmana. V roce 1848 si zřídil v tomto domě kupec Anton Zucker koloniál. V roce 1857 zdejší majitel Wilhelm Zucker přestoupil na katolickou víru a zdejší dům pojmenoval po své dceři, která se usadila v Americe jako dům New York. V roce 1949 byl tento dům zkonfiskován Československou republikou a od té doby začala tato stavba chátrat. V roce 1990 získal tento dům převodem Český svaz ochránců přírody a v roce 1998 jej vlastní soukromý vlastník. Co je zajíme je to, že písemné prameny se moc neshodují s historií tohoto domu v některých případech. Nejstaršími prostory tohoto domu jsou sklepy, které jsou vystavěné pravděpodobně v renesančním slohu. V těchto sklepích je pak zachované vybavení rituálních židovských lázní. Toto odkazuje na starší stavbu, která se zde nacházela původně. Díky tomu je možnost že na tomto místě se nacházela původně synagoga, která byla v roce 1608 poprvé zmiňovaná. Pokud by to byla pravda, tak je tato stavba nejstarší židovskou památkou v tomto regionu.

Zdroj: https://www.laznekynzvart.cz/mesto/historie-mesta/zajimavosti-a-kuriozity/new-york-barokni-narozni-dum/

Dojmy: Zajímavá a krásná stavba, která je možná starší než vypadá, ale bohužel díky minulému režimu ve velmi sešlém stavu.

Mapa

a

Fotografie

×