Lázně Kynžvart - kostel sv. Markéty

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Kdy přesně byl kostel v kynžvartu vystavěn, je pro nás neznámé, jisté je že první pásemná zmínka o zdejším již farním kostele pochází z roku 1372, tehdy vystavěném pravděpodobně v gotickém slohu. Dne 13. října 1387 propůjčují pánové Albrt von Thierstein, Harbard a Jaroslav z Kynžvartu zdejší faru po zemřelém faráři Bertoldovi z Kynžvartu faráři P. Gregoriuovi z Pramenů. Tím máme první písemnou zmínku o zdejších farářích. V roce 1460 pak tomuto kostelu darovala Markéta paní ze Švamberka oltářní obraz sv. Markéty. V roce 1506 pak vznikl spor mezi mocnými bratry z rodu Guttenstenů a králem Vladislavem, kterému Heinrich III. z Plavna poskytl svoji posádku ku pomoci. Toto se ale nelíbilo oněm bratrům, kteří následně zaútočili na Kynžvartský hrad. Toto mělo za následek to, že v roce 1506 vyhořel spolu s částí města. V roce 1509 pak byl tento kostel znovu vystavěn tento v renesančním slohu. V roce 1585 byl v tomto kostele pochován tehdejší majitel zdejšího panství Hanns Sebastián von Zedtwitz. Tento náhrobní kámen ale zdejší fanatici vylomili a rytinou k zemi položili jako vstup do věže. Od roku 1598 začal zdejší kostel sloužit jako protestanský kostel. Takto kostel ale nevydržel dlouho, jelikož od roku 1624 probíhala na tomto panství, které získali Metternichové rekatolizace. Od roku 1627 se pak v tomto kostele začali sloužit opět katolické mše v tomto kostele. Bohužel tento kostel dne 15. srpna 1865 vyhořel spolu s velkou částí města, a tak bylo rozhodnuto o výstavbě nového kostela. Výstavba současného kostela pak započala v roce 1869 a dokončena byla v roce 1870. Kostel byl tak vystavěn v historizujícím slohu a o stavbu se postaral stavební mistr Johann König z Kynžvartu a stavební mistr z Bečova A. Pöpperl. Tímto kostel získal svou současnou podobu. V průběhu 2. poloviny 20. století tento kostel pravděpodobně sešel, ale již v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století restaurován. Kolem kostela se pak nachází starý katolický hřbitov, na kterém jsou především empírové náhrobky, i když většina je značně poškozena. Zajímavostí je že na tomto hřbitově je pochován i Kynžvartský poslední kat Karel Huss, který zde byl pochován v roce 1832.

Zdroj: https://www.laznekynzvart.cz/mesto/historie-mesta/kostel/

Dojmy: Zajímavý kostel, který se nachází v centru městečka.

Mapa

a

Fotografie

×