Libá - kaplička

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: Tato lidová kaplička byla vystavěna dle památkového katalogu pravděpodobně v 1. polovině 19. století, ale dle naučné tabule byla vystavěna někdy kolem roku 1750. K této kapličce se pak váže pověst, že byla vystavěna majitelem zdejšího panství, když provdal svou dceru do sousedního panství. Jeho dceři se totiž začalo stýskat po jejím domovu, a tak nechal tuto kapli majitel vystavět a natřít na bílo, aby ji dcera ze svého nového domova viděla. Každopádně ať je tato pověst pravdivá či nikoliv, tak je jisté že po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato kaplička být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení bylo buď rozkradeno, či zničeno. Nakonec se však dočkala buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století své obnovy.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/vyklenkova-kaplicka-14489771

Dojmy: Drobná a velmi zajímavá kaplička.

Mapa

a

Fotografie

×