Luby - Javory u Kaple

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Javory u kaple jsou dva památné stromy javory kleny (Acer pseudoplatanus) a jedno torzo javoru. Stromy rostou mezi kaplí Panny Marie a urnovým hájem na hřbitově v Lubech. Přestože byly stromy ošetřeny a kosterní větve staženy pružnou vazbou, došlo při vichřici 20. května 2006 k poškození klenu v těsném sousedství kaple. Odstraněním zbytku koruny vzniklo torzo kmene s pahýly větví, které obrůstají novými, slabšími větvemi. Koruny stromů sahají do výšky 28 m a 25 m, obvody kmenů měří 398 cm a 443 cm dle měření z roku 2014. Stromy jsou chráněny od roku 1986 jako esteticky zajímavé stromy významné stářím a vzrůstem a jako součást kulturní památky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Javory_u_kaple

Dojmy: Krásné tři javory, které se nachází poblíž kaple.

Mapa

a

Fotografie

×