Lazy

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: Lazy (německy Perlsberg) jsou malá vesnice, nacházející se asi 5 km severně od Lázní Kynžvart. Název této vsi vychází pravděpodobně ze slova Bärensberg, neboli Medvědí hora, což odkazuje na to že se zde nacházelo mnoho medvědů. První nepřímá písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1336, kdy zde nechal zemský hrabě Jindřich z Leuchtenbergu kopat v místních kopcích rudu. V tomto pokusu zde byly objeveny železné a stříbrné žíly, a tak za jeho přispění se na tomto místě usadili Němečtí osadníci, kteří si zde založili vesnici. Další zmínka o této vsi pochází z roku 1360, kdy byla zapsána v lenních knihách rodu Leuchtenbergů. Po tomto rodu získal tuto ves s velmi drsným podnebím v 1. polovině 16. století rod Šliků, který v roce 1545 otevřeli důl na stříbro s názvem šachta Marie Pomocné. Za účast na stavovském povstání po bitvě na Bílé hoře ale byl zdejší majetek zkonfiskován a tím zdejší těžba byla umlčena. Dalším známým majitelem této vsi byl v roce 1722 Kryštof Arnošt Bigato. V roce 1812 zde probíhal pokus o obnovení těžby, který ale nebyl úspěšný. Další připomínkou hornictví bylo celkem 12 hamrů a mlýnů, které se zde v roce 1838 nacházeli. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala samostatnou obcí a není divu vždyť v roce 1869 zde žilo celkem 1 283 obyvatel. Někdy v průběhu 2. polovině 19. století došlo k rozdělení této obce na dvě, a to horní a dolní Perlesberg. Ještě před 2. světovou válkou v roce 1930 zde žilo celkem 885 obyvatel, ale po 2. světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatel do vnitrozemí, což způsobilo to, že počet obyvatel v roce 1950 klesl na 459. Následně došlo ke zřízení vojenského sektoru Slavkovský les, a tak většina vsi byla zničena a zachovalo se jen několik domů v oblasti horních Lazů, ale Dolní Lazy zanikly definitivně. V roce 1961 je zde uváděno celkem 54 obyvatel a počet obyvatel následně klesal, a tak zde v roce 2011 je uváděno celkem 17 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lazy_(L%C3%A1zn%C4%9B_Kyn%C5%BEvart)

Zdroj: https://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/horni-s-dolni-lazy/

Dojmy: Dříve celkem velké městečko, které se díky vojenskému sektoru stalo maličkou vesničkou, ale pravdou je že mohlo také zaniknout.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_9846