Kladská - Lovecký zámeček Kladská

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: V roce 1873 zakoupil zdejší polesí kníže Otto Friedrich Schönburg – Waldenburg, který v témže roce navštívil pátou světovou výstavu ve Vídni, jež probíhala od 1. května do 31. září 1873. Na této výstavě si kníže zalíbil zdejší stavby se zámečkem vystavěné ve švýcarsko-tyrolském slohu podle plánů Švýcarského architekta Jacquesem Grosem z Curychu. Když výstava skončila, tak tento areál kníže zakoupil a nechal jej na tomto místě poskládat. Jako první byl vystavěn samotný zámeček, který byl vystavěn v letech 1877 – 1878 a dohlížel na výstavbu sám architekt Jacques Gross z Curychu. Celý tento lovecký zámeček byl pak co se týká výzdoby mistrovským rukodělným bohatě zdobeným dílem jak v interiéru, tak v exteriéru. Zámeček byl pak vystavěn na místě původní hájovny. Vrásky knížeti však dělala hlasitá pila, která ale vyhořela, a tak byl tento problém vyřešen. Původně měl zdědit po tomto muži prvorozený syn, který ale nečekaně zemřel a stejně tak druhorozený syn. Díky tomu zdědil tento zámeček s lesem princ Otto Sigismund Schönburg-Waldenburg. Tento muž značně miloval hony na zvěř, a tak zde založil druhou největší oboru v českých zemí, kde se pěstovalo přes 1000 kusů vysoké. Díky této vášni ale měl časté spory s jeho sousedem z Lázní Kynžvart Metternichem. Zatím co Metternich pěstoval les na dřevo a zvěř byla lovena, tak Otto pěstoval les pro chov zvěře. To ale nebyl jediný poprask, který tento muž způsobil, dalším bylo to že v roce 1920 si vzal ve svých 53 letech herečku Emilii Friederike Handschke, která díky tomu že nepocházela ze šlechtického rodu způsobila, že se ostatní šlechtici odmítali s tímto princem stýkat. Princi to ale nevadilo, jelikož se zamiloval o zdejší přírody a kladskou téměř neopouštěl. Aby nebyla jeho vzácná zvěř plašena, tak tento šlechtic zakázal na území kladské používat automobily, a tak je doložené že prezident T. G. Masaryk byl nucen na kladskou dne 31. července 1927 jet zdlouhavou cestou přes Sangerberg. Další věc co tento princ způsobil bylo to, že si oblíbil vzhled Bolševníku velkokvětého, který zde pěstoval, ale bohužel se tato invazivní rostlina vymkla kontrole a přemnožila se. Samotný princ zemřel na selhání srdce dne 11. listopadu 1936. K tomuto úmrtí se váže pak jedna legenda, a to že ve zdejší oboře žil nádherný bílý jelen, kterého tento princ zastřelil a jehož hlavu si vystavil jako trofej. Ten, kdo takového jelena zastřelí měl do roka a do dne zemřít, a tak se stalo i tomuto muži, díky čemuž lidé této legendě věřili o to více. Po smrti prince byl tento muž pochován nedaleko zdejšího zámečku, kde má hrob v lese do současnosti. Po konci 2. světové války v roce 1945 kdy se měli zdejší americké jednotky stáhnout a přenechat území rudé armádě, tak se herečka, vdova po princi zalekla a prchla do Německa, kde dožila a v roce 1964 zemřela. V roce 1956 kdy již zde byl vojenský sektor a zámeček sloužil jako velitelství tohoto sektoru, tak se v tomto revíru objevil opět bílí jelen, kterého se díky legendě báli všichni zastřelit, až na velitele vojenského sektoru Ing. J. Poláka, který této legendě nevěřil a jelena skolil. Všichni pak napjatě sledovali, kdy velitel zemřel, ale jeho smrt nepřišla. Bohužel dne 29. září 1963 vypukl v tomto zámečku požár, který tento zámeček těžce poškodil a spálil veškeré dřevěné vybavení. Vojenským lesům se naštěstí podařilo opravit tento zámeček do původní podoby podle původních vzorů a fotografií. Díky tomu můžeme tento malebný zámeček, obdivovat až do současnosti.

Zdroj: https://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/areal-kladska/

Dojmy: Nádherný zámeček, který je spolu s okolními hospodářskými stavbami dominantou této osady.

Mapa

a

Fotografie

×