Kateřina - špýchar

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2014

Historie: Tento barokní roubený špýchar byl vystavěn pravděpodobně v roce 1714, jak dokládá datace v nadpraží, ale může být i starší. Špýchar pak byl vystavěn jako součást venkovské usedlosti čp. 8 v Mlýnku. Bohužel tato vesnická usedlost byla zbořena, a tak byl tento špýchar převezen a postaven v roce 1991 na současném místě, kde si člověk může prohlédnout zvenčí, jak vypadali zdejší roubené zemědělské stavby.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/spychar-15327110

Dojmy: Zajímavý špýchar, u kterého si říkám že je škoda, že se nedochovala původní vesnická usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×