Klášter - socha Krista Trpitele

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tato socha Krista Trpitele byla vytvořena ve slohu vrcholného baroka v roce 1704 buď Ostrovským sochařem Johannem Kasparem Süssnerem či Johannem Wirknerem na náklady Tepelského kláštera. V roce 1859 byla tato socha upravována kameníkem Böhmem z Mnichova, ale následně socha poněkud sešla a to obzvláště po konci 2. světové války a odsunu původního německého obyvatelstva. Nakonec se tak tato socha dočkala v roce 1975 restaurování, které provedli restaurátoři František Pašek a Zdeněk Šejnost.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-krista-trpitele-14820887

Dojmy: Krásná socha, která je poněkud schovaná za památným stromem.

Mapa

a

Fotografie

×