Krásné - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Tento pomník obětem 1. světové války byl vytvořen jako připomínka 17 padlým mužům z této vsi. Pomník byl vytvořen pro mě neznámým autorem pravděpodobně někdy ve 20. či 30. letech 20. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal pomník být udržován a postupně chátral. Ba co víc byl dokonce i úmyslně ničen, což dokládá ještě v době mé návštěvy zničená destička se jménem autora pomníku. Nakonec se však dočkal pravděpodobně buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století své obnovy.

Dojmy: Jednoduchý, ale i tak zajímavý pomník.

Mapa

a

Fotografie

×