Křepkovice - Křepkovická kyselka

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Ačkoliv to nevypadá, tak tato kyselka je jednou z nejstarších známých kyselek, které v tomto kraji byly jímány. Nejstarší archeologické nálezy v okolí této kyselky, které se skládali z keramických střepů, jež pochází někdy z období 13. století, ale nejpozději z 1. poloviny 14. století. V 16. století dle doložených nálezů, byl tento pramen jímán do dřevěného sudu, a také se zde nalezla keramická renesanční lahev. Někdy v průběhu 2. poloviny 19. století byla tato kyselka jímána do dutého kmene, který zde setrval až do roku 2010, kdy bylo jímání pramene upraveno tak, že zde byl vybudován přístřešek a nové jímání pramene do dutého kmene. Dle měření z roku 2017 je teplota pramene 8,4 stupňů, vydatnost pramene je 1,2 litru za minutu a obsah oxidu uhličitého je 2330 mg/l.

Zdroj: http://mineralky.wz.cz/krepkovicka.htm

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Velmi chutný pramen, který je velmi starý, i když to na první pohled nevypadá.

Mapa

a

Fotografie

×