Křižovatka - kostel sv. Kateřiny

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tento kostel, ať to na první pohled nevypadá, tak patří mezi jedny z nejstarších kostelů na Chebsku. Kostel byl založen roku 1213 a vystavěn v gotickém slohu. V této době byl kostel zasvěcen sv. Erhardovi. V roce 1446 byl tento kostel v rámci husitských válek vypálen. Následně byl obnoven a postupem času, jak se zde šířilo luteránství, tak se stal luteránským kostelem. Bohužel již někdy na přelomu 16. a 17. století se stal tento kostel obětí třicetileté války a byl značně poškozen. V roce 1702 byl tento kostel pravděpodobně barokně rekonstruován na náklady Friedricha Casimira z Trauttenberga, který v této době seděl na Vildštejně. Po dokončení této přestavby byl tento kostel opět katolickým a zasvěceným sv. Kateřině. Poslední velké přestavby se tento kostel dočkal v letech 1812 – 1818, kdy byl kostel rozšířen a byla postavena kostelní věž. Roku 1881 uhodil do kostela blesk a kostel byl tak poškozen a díky tomu byl opět v roce 1898 rekonstruován podle plánů architekta Gustava Wiedermanna z Františkových lázní. Další tragédie se tento kostel dočkal dne 9. ledna 1917, kdy byly zabaveny dva zvony a následně byl zabaven také zvon poslední, který mohl být zabaven. V roce 1922 byl kostel odškodněn za konfiskaci a tak vybavil kostel opět zvony. Nejcennější ze zvonů je pak zvon, který nese název Poslední Zvon, který byl asi ulit někdy v 16. století a nechal jej ulít držitel panství Skalná Nikolas von Gumerauer. V roce 1931 se tento kostel dočkal elektrifikace, ale následně přišla 2. světová válka a po ní odsun německého obyvatelstva. Díky tomu přestal tento kostel být udržován a postupně chátral, a již na konci 80. let 20. století byl kostel ve velmi špatném stavu, až nakonec se dostal na přelomu 20. a 21. století do dezolátního stavu. Nakonec však byl v letech 2009 – 2010 kostel kompletně zrekonstruován do současné podoby.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásný kostel, který je mnohem starší, než ve skutečnosti vypadá.

Mapa

a

Fotografie

×