Křižovatka - fara

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tato budova fary byla vystavěna v barokním slohu někdy v roce 1702 na náklady tehdejšího majitele zdejšího panství Friedricha Casimira z Trauttenberga. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války se v této budově usídlilo místní JZD, což bylo vidět i v době mé návštěvy. V průběhu 2. poloviny 20. století byla tato budova pravděpodobně upravena do současné definitivní podoby a následně budova chátrala, a tak byla v době mé návštěvy ve velmi sešlém stavu.

Dojmy: Bohužel jsem o této budově nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×