Klimentov - dům čp. 18

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu někdy v době kolem poloviny 18. století. Usedlost byla vystavěna jako přízemní rubená stavba, která je krytá sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Na zadní část domu pak navazuje bedněná stodola. V této podobě se tato usedlost zachovala do současnosti, a je tak krásným příkladem toho, jak zdejší výstavba dříve vypadala.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-17951029

Dojmy: Nádherná vesnická lidová usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×