Krásné - dům čp. 159

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Tato malebná vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843. Usedlost byla vystavěna jako přízemní stavba, kde na pravděpodobně zděném přízemí se nachází roubený věnec, který je krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×