Kateřina - Císařský pramen

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2014

Historie: Tento pramen byl využíván ve zdejší solivárně již před rokem 1843 a z jeho vody získávána Glauberova sůl a zelená skalice. Z této doby pochází pravděpodobně i zachycení Císařského pramene. V roce 1876 byl výsostným místodržitelským nařízením prohlášen za veřejný léčivý pramen a v roce 1877 povoleno používat název Císařský pramen pro odbyt vody. Pramen lahodné chuti byl poprvé navrtán roku 1874, v roce 1908 zachycen 4 metry hlubokou studní. Z jeho vody se v solivaru získávala průmyslovým způsobem koupelová sůl, v okolí se těžila rašelina již od 19. století pro otop, později pro léčebné lázeňské účely. Historii těžby slatiny, křemeliny a jímání minerálních vod na Soosu za účelem extrakce solí rozšířil Mattoni, který koupil rozsáhlé území v Soosu a vybudoval zde roku 1868 solivar. Továrnu prodali Mattoniové roku 1904 městu Karlovy Vary. Těžená křemelina sloužila k výrobě žáruvzdorných cihel, izolačních obkladů a leštících prášků. Luhování minerální soli z křemeliny probíhalo až do roku 1936. Po vyhlášení národní přírodní rezervace v roce 1964 byla veškerá průmyslová činnost ukončena. Po vyhlášení chráněného území došlo po roce 1980 k přestrojení studny, prohloubení vrtu na asi 10 metrů a jeho vystrojení trubkou s perforací ve spodní části. Pramenná váza s odtokem do malé vany je na místě původní studny a břehy vany jsou osazeny keramikou. Ve vaně je zřetelně vidět bouřlivé probublávání oxidu uhličitého ze dna.

Teplota pramene v průběhu roku mírně kolísá a dosahuje až 18 °C a Císařský pramen je tak nejteplejším přírodní vývěrem v Chebské pánvi. Celková mineralizace činí přibližně 5 600 mg/litr. Obsah oxidu uhličitého je vysoký, dosahuje 2 800 mg/litr, což dodává minerálce vysokou perlivost a příjemnou chuť. Minerální voda má zvýšený obsah sodíku v hodnotě 1 575 mg/litr a železa v hodnotě 40 mg/litr. Hodnota pH je 6. Významnou složkou je síran železnatý a Glauberova sůl. Císařský pramen a některé divoce vyvěrající kyselky na území rezervace mají podobné chemické složení jako minerální vody v blízkých Františkových Lázních.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99sk%C3%BD_pramen

Dojmy: Velmi zajímavý pramen, kterého jsem se neodvážil napít.

Mapa

a

Fotografie

×