Jankovice - krucifix Wenzela Kunze

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Tento litinový krucifix byl vztyčen někdy v průběhu 1. čtvrtletí 20. století jako vzpomínka na Toužimského děkana a vikáře Wenzela Kunze. Kříž vytvořil, nebo alespoň jeho podstavec vytvořil kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova. Pomník byl vztyčen z toho důvodu že pan děkan na tomto místě dne 15. února 1912 dostal mrtvici a následně byl tohoto dne nalezen. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být tento kříž udržován a postupně chátral. Nakonec v průběhu 2. poloviny 20. století byl tento kříž úmyslně ničen a pomník byl povalen a litinový kříž ukraden. Nakonec byl tento pomník v roce 2002 objeven a následně restaurován. Nakonec byl v měsíci srpnu v roce 2011 byl tento kříž na původním místě znovu vztyčen.

Zdroj: http://www.casopis-arnika.cz/pdf_clanky/arnika_2011_02[14-14].pdf

Dojmy: Zajímavý krucifix, jehož vrcholová část se bohužel nedochovala.

Mapa

a

Fotografie

×