Jankovice

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Jankovice (německy Enkengrün) jsou malá vesnice nacházející se na chladné náhorní planině Tepelské vrchoviny asi 2 km na západ od Teplé. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1273. Její osídlení je však starší, slovanské. Roku 1273 je ves připomínána pod svým německým názvem Enkengrün, kdy papež Řehoř X. potvrdil její držení premonstrátům kláštera Teplá. S klášterem byla vesnice spojena po většinu své historie až do zániku patrimoniální správy v polovině 19. století. Po určitou dobu v 17. století ovšem patřila městu Teplá. Jednotlivé usedlosti byly soustředěny po obvodu podkovovité návsi, novější chalupnická zástavba vznikla ve vnitřním prostoru návsi a na východním okraji vesnice. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala samostatnou obcí, a svou samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Poutnov a nakonec v roce 1975 součástí města Teplá, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 7 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jankovice_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, kde se nachází pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5989
IMG_5974
IMG_5980