Hazlov - zámek Hazlov

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Zdejší tehdy vesnice je poprvé nepřímo zmiňována již v roce 1130. Následně zde byl vystavěn hraniční obranný hrad v románském slohu, který byl údajně postaven Bedřichem z Hazlova. První písemná zmínka o tomto hradu pak pochází z roku 1224. Tento rod rytířů z Hazlova byl spřízněn s Najperky z Podhradí a s Raitenbachy z Kraslic. Někdy v průběhu 14. století prodělal tento hrad gotickou přestavbu. Z původního románského hradu se dodnes zachovala věž, která je v současnosti paradoxně zvonovou věží kostela. V roce 1401 zakoupil tento hrad s panstvím Chebský velmož Mikuláš Jur z Chebu. V letech 1436 – 1476 zde seděli páni z Landwüstu, v letech 1477 – 1492 zde seděl Vilém z Perglasu. Nakonec v roce 1492 získal tento hrad s panstvím Jan Maleřík, jehož rod tento hrad držel až do roku 1570. V roce 1579 tento hrad přešel do rukou Václava Volfa z Kocova, jehož rod držel tento hrad až do roku 1645. Po tomto rodu získal hrad rod Dětřichovců. Na konci třicetileté války získal hrad rod Steinhemů, které vystřídali následně Schrönreichové a Nosticové. Nakonec získal tento hrad roku 1682 rod Moserů. Právě rod Moserů se postaral o rozvoj nejen hradu, ale také celé obce Hazlov. Právě za vlády tohoto rodu byl hrad přestavěn na barokní zámek do současné podoby. Již na počátku 19. století se ale tento rod zdejšího panství zbavil a následně se zdejší majitelé střídali. V roce 1853 získal tento již zámek rod Helmfeldů, který jej držel až do roku 1945, kdy byl zestátněn. Po tomto roce začal zdejší zámek chátrat a přestal být udržován. Již v 60. letech 20. století byla zbourána část tohoto hradu a v 70. letech 20. století bylo dokonce vydáno rozhodnutí a ztržení hradu. Naštěstí k demolici nedošlo a nadále chátral. Od roku 2010 pak začal probíhat postupná rekonstrukce tohoto zámku.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hazlov_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://www.obechazlov.cz/informace-o-obci/zamek/

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku

Dojmy: Krásný areál hradu a zámku, který je bohužel dodnes ve velmi zchátralém stavu, ale naštěstí probíhá rekonstrukce.

Mapa

a

Fotografie

×