Hraničná

Informace

Navštíveno: 5. 3. 2020

Historie: Hraničná (do roku 1918 Dolní Hraničná, německy Unterkunreuth) je malá vesnice nacházející se asi 0,5 km jižně od Pomezí nad Ohří. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1294 a po většinu času byla pravděpodobně historicky spjata s městem Cheb. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala součástí obce Pomezí nad Ohří, kam spadala až do roku 1980, kdy se stala součástí města Cheb. V roce 1990 se tato vesnice pak spojila s tzv. Horní Hraničnou a obě pod novým pojmenováním Hraničná se stali součástí obce Pomezná nad Ohří, kam spadají do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 69 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrani%C4%8Dn%C3%A1_(Pomez%C3%AD_nad_Oh%C5%99%C3%AD)

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2127
IMG_2133