Hoštěc

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Hoštěc (německy Hurschk) je malá vesnice nacházející se asi 3 km na severozápad od Teplé. První písemná zmínka o této vsi se objevuje již v roce 1273, kdy byla v majetku kláštera v Teplé, kam pravděpodobně setrvala až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala samostatnou obcí a v této době zde žilo celkem 154 obyvatel. Svého vrcholu co do počtu obyvatel se tato vesnice dočkala v roce 1880, kdy zde žilo celkem 178 obyvatel. Po odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatel z vnitrozemí klesl počet obyvatel na 64 obyvatel a v roce 1961 se stala součástí obce Poutnov. V roce 1975 se stala tato vesnice součástí města Teplá, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 19 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%A1t%C4%9Bc

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5914
IMG_5904
IMG_5910
IMG_5920