Horní Luby - zámek Horní Luby

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Tento zámek nechal v letech 1604-1608 vystavět svobodný pán Heinrich von Pissnitz, též uváděn také jako Jan František Ferdinand z Písnice, v jehož majetku bylo panství Luby od roku 1597. Tehdy jej za 12 000 tolarů odkoupil od císaře Rudolfa II. Za dalších příslušníků roku byl zámek několikrát přestavěn. Ve vlastnictví Pissnitzů zůstal až přibližně do poloviny 18. století, kdy jej odkoupili Selbové. Od nich panství v roce 1791 odkoupili Hoyerové, následně Korbové a okolo roku 1800 jsou jako majitelé uváděni sedláci a chebští měšťané. Dne 29. května 1816 či 3. prosince 1818 panství odkoupil generálmajor Franz Ritter von Rousseau. Od něho jej roku 1829 koupil Oswald Georg Wilhelm, majitel panství Skalná, ovšem už v roce 1832 se panství Luby vrací do majetku Franze Rittera. Roku 1839 mění majitele znovu, tentokrát se jím stal Josef Karel Edlen von Starck. Po jeho smrti přešel zámek na Alexandera Edlena. V roce 1866 během prusko-rakouské války zde pobývali pruští husaři a dělostřelci. V roce 1891 Alexander zemřel a zámek připadl jeho manželce-vdově. V roce 1897 se Alexanderovi potomci rozhodli panství prodat a to přešlo do majetku Arthura von Rosenkranze, jenž nechal zámek přestavět do podoby známé ještě z doby před druhou světovou válkou. V roce 1902 zámek získal hrabě Boos-Waldek, který provedl rozsáhlé úpravy zámeckého parku, kde mimo jiné nechal vybudovat skleník. V následujících letech musel z dosud neznámého důvodu panství opustit. Novými majiteli se stali Jan a Vilemína Novákovi, ovšem z důvodu jejich špatné ekonomické situace přešel zámek do dražby, kde jej na začátku roku 1910 zakoupil Lorenz Hauser z Mnichova, ovšem v srpnu téhož roku jej prodal saskému generálu Oskaru von Ehrenthalovi. Do konce 2. světové války zůstal ve vlastnictví Ehrenthalů. Dne 6. května 1945 se na zámku usadila americká armáda. V prosinci téhož roku Luby opustila a s nimi odešla i Elizabeth von Ehrenthal, vdova po Oskarovi. Po odchodu armády provedla Místní správní komise pod vedením tajemníka Eduarda Dubna soupis veškerého zařízení zámku a to bylo na počátku 1946 odvezeno do Prahy. Až do počátku 50. let byl zámek nevyužíván, poté prošel úpravami pro potřeby ústavu pro narušenou mládež. Už o dva roky později přešel do správy Ministerstva vnitra a sloužil jako ubytovna pro vojáky Pohraniční stráže střežící hranice s NDR. Po výstavbě nové ubytovny přímo v Horních Lubech zámek převzal Státní statek Skalná, kterému sloužilo jako skladiště. Neudržovaný zámek velice rychle chátral, došlo k propadnutí stropů a bylo rozhodnuto o jeho demolici. Nakonec došlo jen ke stržení bočních křídel, ovšem zbývající část zámku byla poškozena požárem střechy. V roce 1991 zchátralé torzo zámku odkoupil pánové Karel Hemr a Jaroslav Peterka z Karlových Varů. V roce 2016 se započalo s demolicí zbytků trosek zámku. Díky této demolici získal zámek svou současnou podobu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Luby_(z%C3%A1mek)

Dojmy: Dříve krásný zámek, jak dokládá první fotografie, ale dnes již v podstatě jen zřícenina.

Mapa

a

Fotografie

×