Háje - pomník Josefa Ludase

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tento pomník byl vytvořen někdy mezi lety 1981 – 1989 jako připomínka padlého pohraničního strážníka Josefa Ludase. A proč vlastně tento muž zemřel? Bylo to kvůli pokusu útěku vojína Zdeňka Poláška z Československa. Zdeněk Polášek se pokusil utéct již v 16 letech, tehdy ale byl zatčen a následně se stal součástí pohraniční stráže. Od této stráže se pokusil dne 21. ledna 1981 opět o útěk a nedaleko Dolního Pelhřimova, kde byl dohnán hlídkou došlo k přestřelce. Během této přestřelky pak zemřel nejen Josef Ludas, ale i Zdeňek Poláška, o jehož smrti jsou celkem tři teorie. V jedné se zastřelil, ve druhé jej zabila hlídka a ve třetí jej zabili až posily, které na místo dorazili. Po roce 1989 přestal tento pomník být udržován a postupně chátral. Nakonec se však dočkal v roce 2000 své rekonstrukce.

Zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/svaty-kriz-pomnik-josefu-ludasovi/

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná jednu z tragických událostí v pohraničí.

Mapa

a

Fotografie

×