Horní Lomany - dům čp. 9/75

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu někdy v průběhu 2. polovině 18. století. Usedlost je postavena jako přízemní částečně roubené a částečně zděné stavení, kde v roubené části se nachází světnice a ve zděné chlévy. Na toto přízemí pak navazuje roubený věnec krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. V této podobě se tato usedlost zachovala do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-17706265

Dojmy: Krásná vesnická lidová usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×