Horní Lomany - dům čp. 7/53

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tato vesnická lidová usedlost v postavená v typickém Chebském slohu byla vystavěna již v roce 1792, jak odkazuje zachovaná datace. Celý areál byl pak vystavěn jako uzavřená zemědělská usedlost, kdy většina hospodářských staveb pochází z průběhu 2. poloviny 19. století. Celý areál se pak skládá z obytného přízemního stavení, které je z části roubené a z části zděné, na toto přízemí navazuje roubený věnec krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. K tomuto domu pak někdy v průběhu 19. či 20. století proběhla viditelná zděná přístavba. Dále se v areálu nachází zajímavá vjezdová brána, na kterou navazuje hrázděné hospodářské stavení, které má roubený věnec krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. V této podobě se pak zachovala tato usedlost do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-18353041

Dojmy: Krásná stavba, která je v typickém Chebském lidovém slohu.

Mapa

a

Fotografie

×