Horní Lomany - dům čp. 11/77

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako uzavřená zemědělská usedlost. Původně se skládala z obytného stavení a tří hospodářských stavení, ale do současnosti se zachovala jen část tohoto dvora. Nejzajímavější stavbou tohoto areálu je pak obytné stavení, které je postaveno jako přízemní stavba, kde přízemí je buď zděné či roubené. Na toto přízemí navazuje roubený věnec, který je krytý sedlovou střechou a velmi bohatě zdobeným hrázděným štítem. Bohužel pravděpodobně v průběhu 20. století prodělalo toto obytné stavení nevhodnou úpravu, kdy byla přistavěna současná zděná přístavba, která původní stavení z velké části obalila.

Dojmy: Bohužel jsem nenašel o této usedlosti téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×