Hoštěc - krucifix

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Tento původně asi litinový kříž byl vztyčen a vytvořen pro mě neznámo kým pravděpodobně někdy v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843 a na podstavci je špatně čitelný letopočet začínající 18… Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a pozvolna chátral a možná byl i úmyslně ničen. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století se pak ztratil vrcholový kříž a písmo na podstavci stalo z většiny téměř nečitelné. V této podobě jako podstavec zarostlí vegetací se pak tento kříž zachoval i do současnosti do doby mé návštěvy.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×