Hraničná - smírčí kříž 0051

Informace

Navštíveno: 5. 3. 2020

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen neznámo kým, kdy a proč. Jisté je že postupem času byl vyvrácen, když stál u zdejší cesty. Vyvrácený kříž zachycuje již na své malbě Šrámek v roce 1929. V roce 2004 jej pak vyzvedli členové Společnosti pro výzkum kamenných křížů a vztyčili jej na současném místě. Smírčí kříž má na výšku 74 cm, šířku 50 cm a tloušťku 20 cm

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž, který v průběhu času ztratil jedno rameno.

Mapa

a

Fotografie

×