Hazlov - kaple

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tato barokní kaple byla postavena na náklady zdejšího statkáře Ferdinanda Moritze von Mosern roku 1750. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala kaple být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení bylo buď rozkradeno či zničeno, stejně tak se průběhem 2. poloviny 20. století rozpadla i tato kaple. V roce 2018 z této kaple zbývali pouze zbytky obvodového zdiva, pozůstatek oltáře a fragmenty původní dlažby. Ještě v témže roce započala rekonstrukce této kaple, která ji uvedla do stavu, ve kterém byla kaple v době mé návštěvy.

Zdroj: https://mapy.cz/turisticka?x=12.2797936&y=50.1474846&z=18&source=base&id=1921636

Dojmy: Zajímavá kaplička, která má za sebou velmi ponurý osud.

Mapa

a

Fotografie

×