Hazlov - evangelický kostel

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tento kostel byl vystavěn v roce 1907 v neogotickém slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Základní kámen kostela byl položen 5. května 1907. Stavba probíhala velice rychle a kostel byl dostavěn ještě před koncem téhož roku, a tak již v říjnu roku 1907 proběhlo vysvěcení tohoto kostela. Stavba byla financována převážně ze sbírek místních obyvatel. Podle informací z kronik a vyprávění pamětníků se zde konala poslední bohoslužba v roce 1955. Poté byl kostel opuštěn, a začal chátrat. Později začal být používán jako sklad materiálu závodu Eska Cheb, který vyráběl jízdní kola. Poté, co přestal sloužit jako sklad, začal chátrat až do dnešní podoby. V 21. století byl založen místními občany Spolek přátel evangelického kostela, který se snažil kostel zachránit. Kostel odkoupil podnikatel z Hazlova, a v roce 2009 provedl základní rekonstrukci interiérů a opravu střechy. Okolí kostela bylo též zbaveno neudržovaného křoví a stromoví. Na první adventní neděli, 29. listopadu 2009 byl kostel po více než 50 letech poprvé otevřen veřejnosti. Následující adventní neděle byl v kostele uváděn program, jenž má vnést do kostela opět život. V roce 2010 je v plánu nákladná rekonstrukce fasády a revitalizace okolí kostela[1]. Majitel a přátelé kostela mají v plánu zde založit park. Kostelík má poté sloužit výhradně kulturním účelům; koncertům, výstavám a podobně.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%BD_kostel_(Hazlov)

Dojmy: Krásný kostelík, který byl v době mé návštěvy v sešlém stavu.

Mapa

a

Fotografie

×