Hranice - dům čp. 98

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako uzavřený zemědělský dvůr v lidovém slohu, který se skládá z přízemního obytného stavení, které je z části roubená a z části zděná stavby, která je krytá bedněním a sedlovou střechou. Další součástí tohoto dvoru je kůlna, hospodářské stavení a rámová vjezdová brána. V této usedlosti se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-15301131

Dojmy: Krásná vesnická lidová usedlost, která je příkladem zdejší původní zástavby.

Mapa

a

Fotografie

×