Hrozňatov - dům čp. 78

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Tento vesnický dům byl vystavěn v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být a pravděpodobně i je starší. Stavba byla vystavěna jako přízemní stavení, které je z části roubené a z části zděné. Na toto přízemí navazuje roubený věnec, který je krytý sedlovou střechou s bohatě zdobeným hrázděným štítem.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto domě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×