Hartoušov - dům čp. 7

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Tento dům byl vybudován pravděpodobně s trafostanicí, která byla vystavěna v roce 1911 podle plánů pro mě neznámého autora. Dům však může pocházet i z průběhu 19. století. Jedná se o přízemní zděné stavení, které má hrázděný štít. Uprostřed stavení je pak mohutná věž trafostanice, která má taktéž hrázděný štít. Bohužel v době mé návštěvy byl dům spolu s věží poněkud sešlý.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hartou%C5%A1ov

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×