Hazlov - dům čp. 63

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tato měšťanská usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Tento dům byl vystavěn pravděpodobně v barokním slohu, což typuji podle zachovaného vstupního portálu. Jedná se o patrovou zděnou stavbu, která je krytá valbovou střechou.

Dojmy: Zajímavý dům, o kterém jsem nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×