Hartoušov - dům čp. 16

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Tento dům byl původně součástí zemědělského uzavřeného dvora, který byl vystavěn nejpozději v průběhu 19. století, jelikož byl již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a převážně v průběhu 2. poloviny 20. století byla zbořena polovina tohoto dvora, a tak se zachovalo jen obytné stavení, výměnek, stodola a vjezdová brána. Již jen tento malý pozůstatek je ukázkou toho jaké dvory se v této vsi nacházeli.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×