Háje

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Háje (německy Gehaag) je vesnice nacházející, no spíše navazuje jižně na město Cheb. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1297, kdy tuto ves drželi bratři Nothaftové z Vildštejna. Dalším známým majitelem roku 1299 je jistý Konrád z Háje. V roce 1446 propůjčil toto léno rod Paulsdorferů Chebské rodine Junckerů a následně rodu Schmiedlům ze Seeberku. Dle odhadů se tvrdí že právě v 15. století, kdy tuto ves vlastnil rod Junckerů zde byl vystavěn hrad, jelikož již v roce 1462 je uváděno, že tato vesnice i hrad byla zničena vojskem krále Jiřího z Poděbrad. Následně byla vesnice obnovena, jen pro to aby ji v roce 1503 vypálil rytíř Kürzl. Někdy po roku 1608 prodali Schmeidlové tyto statky Mikuláši Gremlovi, od kterého ves zakoupili Chebští purkmistři Pachelblové. Tato rodina vlastnila tuto ves až do roku 1629, kdy v důsledku jejich vyznání byla nucena emigrovat. Následně získali zdejší hrad se vsí rod Moserů, který držel ves do roku 1640, kdy ji získal rytíř Arnošt Ottowald, který vesnici roku 1650 prodal městu Cheb. Zajímavostí tohoto muže je to, že se účastnil roku 1647 obrany města Cheb, během které byl jeho hrad a ves zničena. Za tyto škody nezískal od císaře přiměřenou odměnu a tak zběhl na stranu švédského vojska, kde prozradil jak dobít Malou Stranu v Praze. Za to byl císařem odsouzen k propadnutí majetku, který ale mohl prodat právě výše jmenovanému městu Cheb. Hrad již nebyl nikdy obnoven a v roce 1785 Schallerem a v roce 1845 Heberem je zmiňován jako zřícenina. Následně však beze zbytku na neznámém místě zanikl. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí, kterou byla až do roku 1976, kdy se stala součástí města Cheb, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 1151 obyvatel.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslav Bělohlávek

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1je_(Cheb)

Dojmy: Poměrně velká vesnice, nacházející se jižně od Chebu, kde je řada zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2234
IMG_2252
IMG_2228
IMG_2223
IMG_2214