Františkovy lázně - hotel Slovan

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Jádro tohoto domu byl vystavěn již v roce 1795. Svůj původní vzhled si tento dům ale dodnes nezachoval, a tak prvních úprav se dočkal v průběhu 2. poloviny 19. století. Nakonec dům prodělal kompletní přestavbu v letech 1916 – 1917 v historizujícím slohu podle plánů stavitele Josefa Franze Prosche. Touto přestavbou tak vznikla současná podoba tohoto současného hotelu Slovan.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hotel-slovan-16410142

Dojmy: Krásný hotel v historizujícím slohu.

Mapa

a

Fotografie

×