Františkovy lázně - rovinné neopevněné sídliště

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Pravěké neopevněné sídliště na tomto místě existovalo v době kamenné mezi lety 1100 – 1000 před naším letopočtem. Toto sídliště pak bylo obýváno kulturou lidu popelnicových polí přesněji řečeno lužickým kmenem. V průběhu úprav tohoto parku mezi lety 1872 – 1960 zde byly nalézány jednotlivé artefakty této kultury, ale byly zde nalezeny i opracované dřevěné kůly. Nejdetailnější průzkum tohoto sídliště proběhl v letech 1958 – 1960, kdy zde probíhal záchranný archeologický průzkum v rámci úpravy jímání Palliardiho pramene.

Zdroj:

Dojmy: Rovinné sídliště, které je okem neznatelné, ale přeci zde je.

Mapa

a

Fotografie

×