Františkovy Lázně - Pavilon s Františkovým pramenem

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2017

Historie: Tento pramen dnes nazývaný Františkův pramen je znám již od konce 14. století, kdy v Chebu existovalo povolání nosičky, které nosili tuto minerální vodu do Chebu na pití. V té době býval tento pramen nazýván Slatinná kyselka či Chebská kyselka. Kolem roku 1600 byla tato minerální voda velmi známá, a tak byla vyvážena i do několik měst v Evropě. V roce 1789 vznikl na tomto místě první dřevěný altán, odkud byla voda svedena do jímací nádrže. Tento fakt nesly Chebské nosičky velmi špatně, a tak tento altán podřízli a zničili. Údajně tato akce vedla k založení zdejších lázní. Ať je to pravda či ne nevím, ale jisté je že v roce 1793 zde byl postavený nový dřevěný altán, který zde stál do roku 1831, kdy byl zbořen a na jeho místě byl vystavěn v letech 1831 - 1832 tento empírový pavilon podle plánů stavitele Josefa Esche. V této podobě se pak tento pavilon zachoval do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/lazensky-pavilon-frantiskova-pramene-17744709

Zdroj: https://www.frantiskovy-lazne.cz/frantiskuv-pramen/d-94130/p1=18704

Dojmy: Krásný pavilon, ve kterém je chuťově dobrý pramen.

Mapa

a

Fotografie

×