Františkovy lázně - pravoslavný chrám sv. Olgy

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: V roce 1880 byl ve Františkových Lázních vystavěn svatostánek pro pravoslavné lázeňské hosty ze zahraničí, zejména pak z Ruska. Bohoslužby se konaly pouze v letní sezóně. Chrám byl zpočátku v pronajaté části kolonády zvané Salzquelle (Solný pramen), poté byl roku 1881 přemístěn do vestibulu hotelu „Giselle“. Současný kostelík byl vybudován v eklekticistním rusko-byzantském slohu podle návrhu významného františkolázeňského architekta a pozdějšího starosty (v letech 1900-1910) Gustava Wiedermanna z výnosů dobrovolných příspěvků ruských lázeňských hostí. Gustav Wiedermann je rovněž autorem dvou dalších pravoslavných chrámů v západních Čechách, chrámu svatých Petra a Pavla v Karlových Varech (1897) a chrámu svatého Vladimíra v Mariánských Lázních (1900). Kostel byl založen františkolázeňským výborem roku 1881 bez přizvání protojereje Vladimira Semjonoviče Ladinského, jenž provedl svěcení základního kamene 25. (13.) července 1888. Obřad se na radu K. P. Pobědonosceva konal bez ohlášení až u prakticky dokončeného kostela, aby nedráždili místní katolickou církev. Vysvěcení chrámu proběhlo 7. (resp. 25.) června 1889. Kostel a pozemek (asi 13,66 aru) byly zapsány jménem výboru, který kostel i pozemek považoval za své vlastnictví a na svých zasedáních nepodával výkazy obci. Roku 1899 doznal kostel spíše kosmetických úprav a roku 1901 byl obehnán kamennou zídkou se železným plotem. Nakonec v roce 2018 bylo provedeno zkoumání a zahájena restaurace vrcholků chrámových věží.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9_kn%C4%9B%C5%BEny_Olgy_(Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B)

Dojmy: Krásný a bohatě zdobený kostel.

Mapa

a

Fotografie

×