Františkovy lázně - muzeum Františkovy Lázně

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Muzeum Františkovy lázně začalo vznikat již v roce 1912, kdy původní muzeum vzniklo ze sbírek zdejších obyvatel. Toto muzeum pak bylo zřízeno v domě čp. 131/9. V průběhu 2. světové války toto muzeum zaniklo a bylo obnoveno až v roce 1957. V roce 2008 bylo následně přestěhováno do současné vily. Tato vila pak byla vystavěna podle plánů pro mě neznámého autora v roce 1908 ve slohu moderny a secese. Vila byla vystavěna jako lázeňská budova Německého hasičského spolku. Toto městské muzeum pak ve svých sbírkách ukazuje návštěvníkům historii tohoto města od objevení pramenů až po konec 20. století.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/vila-11160088

Zdroj: http://www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/o-muzeu

Dojmy: Zajímavá stavba, ale muzeum jsem pro nedostatek času bohužel nenavštívil.

Mapa

a

Fotografie

×