Františkovy Lázně - Meteorologický sloup

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2017

Historie: Tento meteorologický sloup nechal vytvořit zdejší Zkrášlovací spolek ve Františkových lázních. K slavnostnímu odhalení tohoto sloupu došlo dne 15. května 1882 a postaven byl asi 50 metrů blíže k plynovým lázním. Na počátku 20. století byl pak tento sloup přenesen na současné místo. Bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století tento sloup chátral, a tak se na počátku 21. století zvažovalo, jestli se sloup bude opravovat a nebo bude zničen. Naštěstí bylo rozhodnuto o jeho obnově, a ta nakonec proběhla v roce 2008, a tak jej můžeme i dnes obdivovat.

Zdroj: https://m.frantiskovy-lazne.cz/meteorologicky-sloup/d-218898/p1=18904

Dojmy: Velmi zajímavá technická památka.

Mapa

a

Fotografie

×