Františkovy lázně - Lesní kaple

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tato bohatě vyřezávaná z části dřevěná a z části zděná kaplička byla vystavěna někdy v průběhu 19. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války pravděpodobně přestala být udržována a postupně chátrala. Své obnovy se pak pravděpodobně dočkala buď 90. letech 20. století či v 1. dvacetině 21. století.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapličce nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×